Skip to content
Homepage

Data

De datasets zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen: bodem, ondergrond, maaiveld, beregening, landgebruik en gewaskenmerken, drainage, onttrekkingen, zoet-zout, meteorologie, oppervlaktewater en bestaande grondwatermodellen, zie ook onderstaand figuur. Per dataset is aangegeven of het een basisregistratie ondergrond is (door de overheid verplicht te gebruiken) of niet (deze gegevens worden basisdata genoemd). Ook is vermeld wie de eigenaar/beheerder van de dataset is. Vervolgens is een beknopte beschrijving gegeven van de dataset en waarvoor de dataset binnen het NHI gebruikt wordt. Tenslotte wordt verwezen naar meer informatie en de locatie waar de data te verkrijgen is.

NHI Infographics (Static)