Skip to content
Homepage

NHI Data portaal

Op deze pagina wordt een beschrijving gegeven van de datasets die op het NHI data portaal staan. Per dataset is een beknopte beschrijving gegeven van de dataset en waarvoor de dataset binnen het NHI gebruikt wordt. Tenslotte wordt verwezen naar meer informatie en de locatie waar de data te verkrijgen is.

Via de knop "Data Portaal" kun je direct naar de NHI-data. Op dit portaal kunnen basisbestanden worden bekeken en gedownload. Het betreft de bestanden die ten grondslag liggen aan het NHI-instrumentarium. Ook zijn invoerbestanden voor de grondwatermodellering te downloaden en bestanden die zijn gebruikt voor validatie van het LHM.