Skip to content
Homepage

Zoet-Zout

Op deze pagina wordt een beschrijving gegeven van de datasets die betrekking hebben op het zoet-zout. Per dataset is aangegeven of het een basisregistratie ondergrond (door de overheid verplicht te gebruiken) betreft of niet (deze gegevens worden basisdata genoemd) en wie de eigenaar/beheerder van de dataset is. Vervolgens is een beknopte beschrijving gegeven van de dataset en waarvoor de dataset binnen het NHI gebruikt wordt. Tenslotte wordt verwezen naar meer informatie en de locatie waar de data te verkrijgen is.