Skip to content
Homepage

D-HYDRO Suite (1D2D)

Met de modelcode D-HYDRO Suite kan op een integrale manier een simulatie gemaakt worden van stormvloeden, orkanen, golven, wateroverlast door hevige neerslag, sediment transport morfologie, waterkwaliteit en ecologie, met een focus op 2D3D modellering (link). D-HYDRO Suite 2D3D bestaat uit verschillende modules (link), waaronder:

  • D-Flow FM (“Flexible Mesh”) om stromingen in 1D, 2D en 3D door te rekenen.
  • D-Real Time Control voor de simulatie van o.a. het aansturen van kunstwerken.
  • D-Waves voor de simulatie van wind-gedreven golven nabij de kust.
  • D-Morphology voor de simulatie van sediment transport en bodemmorfologie.
  • D-Water Quality voor de simulatie van waterkwaliteitsprocessen.
  • D-Particle tracking om de ruimtelijke concentratie verdeling van stoffen in de tijd te volgen.
  • D-Hydrology bestaat uit een verzameling van “lumped” en “spatialy distributed” hydrologische modelcodes. Hier valt ook het “wflow-model” onder; een “spatialy distributed” model voor de hydrologische modelering op stroomgebiedsniveau. Meer informatie over “wflow” is hier te vinden (link).

D-HYDRO Suite 1D2D is een versie naast D-HYDRO Suite 2D3D en de beoogde opvolger van SOBEK voor o.a. Rijkswaterstaat, de Waterschappen, Provincies en adviesbureaus. D-HYDRO Suite 1D2D is ook al algemeen vrijgegeven, terwijl andere modules op het moment van schrijven nog veelal de onderzoekstatus hebben.

De schematisatie en concepten van D-HYDRO Suite 1D2D model zijn tot op zekere hoogte vergelijkbaar met die van SOBEK. Waterstromen worden gesimuleerd voor een 1D netwerk van watergangen en kunstwerken, dat eventueel nog gekoppeld kan worden aan een 2D raster van het maaiveld. Deze stromingen wordt gegenereerd door laterale debieten en/of neerslag vanuit landelijk en stedelijk gebied. Qua gebruik kan een D-HYDRO Suite 1D2D model uit het niets worden opgebouwd. Ook kan een bestaand SOBEK model in D-HYDRO Suite 1D2D worden geladen. Een aandachtspunt hierbij is wel dat het overzetten van bijvoorbeeld complexere sturingsregels van kunstwerken niet altijd goed gaat. De modelinvoer van een D-HYDRO Suite 1D2D model kan via de grafische user interface (GUI) worden gedefinieerd en aangepast. Ook kan de modeluitvoer via deze GUI worden gevisualiseerd. In het kader van transparantie en herleidbaarheid is het aan te bevelen om het generen van modelinvoer en uitvoer te automatiseren met de in HYDROLIB beschikbare tooling. D-HYDRO Suite 1D2D kent verschillende aandachtspunten. Deels doordat het nieuw ontwikkelde software betreft en niet alle onderdelen uitvoerig getest zijn door gebruikers (kinderziektes). Maar deels ook de aandachtspunten die al voor SOBEK golden.

De producent van D-HYDRO Suite (1D2D) is Deltares. De software is open source beschikbaar. Goedgekeurde releases en supportcontracten zijn via deze partij (tegen kosten) te verkrijgen (link). Meer informatie over D-HYDRO Suite (1D2D) wordt uitgebreid beschreven in de gebruikershandleiding die met iedere versie en variatie van de modelcode wordt meegeleverd.