Skip to content
Homepage

MODFLOW

De MODFLOW modelcode wordt gebruikt voor het simuleren van verzadigde grondwaterstromingen en het berekenen van grondwaterstanden en stijghoogten (link). Hierbij kan met ‘packages’ die extra functionaliteiten toevoegen bijvoorbeeld ook de uitwisseling tussen het grond- en oppervlaktewater worden meegenomen. Verder zijn er allerlei extra mogelijkheden om met (packages in) MODFLOW de effecten van onttrekkingen of stoftransport te simuleren (link).

Een MODFLOW-model is geschematiseerd als 3D raster van de ondergrond waarbinnen grondwater kan stromen. De hydrologische gradiënt, grondwateraanvulling en grondwateronttrekkingen drijven deze grondwaterstromingen. Om grondwaterstromingen (en andere aspecten) zo goed mogelijk te simuleren zijn voor MODFLOW veel packages ontwikkeld die extra functionaliteiten aan de modelcode toevoegen. Bijna standaard gebruikt in Nederland zijn de packages ‘river’ en ‘drain’ die de uitwisseling tussen het grond- en oppervlaktewater simuleren. Maar er zijn tal van andere nuttige packages. Naast packages zijn er veel producten rondom MODFLOW ontwikkeld die allemaal aan MODFLOW refereren: MODFLOW, iMOD, iMODFLOW, iMOD-WQ, iMOD python, iMOD API etc.). Al deze producten voegen extra functionaliteiten aan en om MODFLOW toe, maar maken de naamgeving soms wat verwarrend. Verder zijn er verschillende versies van MODFLOW en speelt op dit moment voor veel gebruikers de overgang van MODFLOW-2005 naar MODFLOW-6, en wordt alleen laatstgenoemde versie nog ondersteunt.

Qua gebruik kan een MODFLOW-model uit het niets worden opgebouwd. Maar als startpunt voor de modelopbouw kan ook een bestaand regionaal of landelijk MODFLOW-model worden gebruikt om aan te passen en/of te verfijnen. Het opgebouwde model kan zowel stationair als tijdsafhankelijk worden doorgerekend. Voor het automatisch genereren van modelinvoer uit de basisdata, maar ook voor het visualiseren van de modeluitvoer, kan gebruik gemaakt worden van diverse tooling als iMOD-python. Een aandachtspunt is dat na het automatische genereren van een model, deze wel gecontroleerd moet worden. Daarnaast zijn er diverse andere aandachtspunten. In Nederland wordt een MODFLOW-model vaak gekoppeld aan het onverzadigde zone model MetaSWAP. Deze koppeling kan verder worden uitgebreid met een extra koppeling aan het gewasgroeimodel WOFOST. Ook een uitbreiding van de koppeling MODFLOW-MetaSWAP met een koppeling aan de oppervlaktewatermodellen D-HYDRO Suite 1D2D of MOZART-DM behoren tot de mogelijkheid.

MODFLOW wordt uitgegeven door de ‘United States Geological Survey’ (USGS). De modelcode van MODFLOW is verkrijgbaar via USGS (link). iMOD wordt ontwikkeld door Deltares en is via Deltares verkrijgbaar (link). Verder draagt voor de 6e versie van de MODFLOW-code Deltares direct bij aan ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld aan het versnellen van de modelcode (link).