Skip to content
Homepage

MOZART en DM

Met de modelcodes van MOZART (het Model voor de Onverzadigde Zone voor landelijke Analyses en Regionale Toepassingen) en DM (Distributiemodel) kunnen de regionale en landelijke verdeling van oppervlaktewater berekend worden. Deze modelcodes worden gebruikt voor het oppervlaktewatersysteem in het Landelijk Hydrologisch Model (LHM). Ze worden op het moment van schrijven vervangen door RIBASIM (link). Dit is nodig omdat de modelcodes Mozart en DM weinig mogelijkheden bieden om de schematisatie te verbeteren. Ook sluiten de modelcodes niet goed aansluiten bij het regionale waterbeheer.

Qua schematisatie en concepten houdt MOZART een regionale waterbalans bij en verdeelt het beschikbare water over verschillende toepassingen. Bij regionale watertekorten wordt gebruik gemaakt van een verdringingsreeks. DM verdeelt aan de hand van verdeelsleutels beschikbaar water over een (nationaal) netwerk van knopen en takken. MOZART en DM worden in de praktijk gekoppeld gebruikt; bijvoorbeeld in landelijke studies naar waterbeschikbaarheid. Bij dit gebruik kunnen regio’s van meerdere MOZART eenheden (districten) gekoppeld worden aan knopen in DM. Via het landelijke netwerk in DM kunnen regionale wateroverschotten in MOZART-districten worden gebruikt om bijvoorbeeld watertekorten in andere MOZART-districten aan te vullen. Modelinvoer die aangepast kan worden zijn bijvoorbeeld de eigenschappen van knopen, takken en districten. Belangrijkste modeluitvoer zijn debieten en peilen in het landelijke en regionale netwerk. Beschikbare tooling voor deze modelcodes is MOZARTIN. Aandachtspunten voor MOZART en DM variëren van fouten in de modelopzet tot onvolkomenenheden in de schematisatie van het landelijke/regionale netwerk.

MOZART en DM kunnen verder nog gekoppeld worden aan MODFLOW en MetaSWAP – en daarbij optioneel ook nog aan WOFOST en TRANSOL. Deze koppeling vormt de basis van het Landelijk Hydrologisch Model (LHM).

MOZART en DM werden ontwikkeld door Deltares en zijn via deze partij verkrijgbaar. Er vindt echter geen actief beheer en onderhoud meer plaats aan deze modelcodes en alleen de schematisatie wordt onderhouden. Handleidingen van MOZART en DM zijn te vinden in de verschillende beschrijvingen van het LHM (link). Ook staan er goede beschrijvingen van de modelcode en concepten in de rapporten met regionale modelschematisaties van MOZART en DM (bijvoorbeeld die van Friesland en Noord-Holland, link).