Skip to content
Homepage

RTC-tools 2

RTC-tools 2 (Real Time Control) is modelcode in Python voor de sturing en optimalisatie van controleerbare watersystemen en kunstwerken (link). Hierbij kan gedacht worden aan het bepalen van optimale spuitijden van boezemsystemen of de optimale verdeling van water over een regio (link).

Qua schematisatie en concepten is RTC-tools 2 zelf geen hydrologische modelcode. RTC-Tools 2 is software die gebruikt wordt in combinatie met een hydrologisch model om samen te komen tot optimale instellingen van dit model (bijvoorbeeld de sturingen van kunstwerken). Dit kan met verschillende statische optimalisatie technieken en voor verschillende doelen. Het gebruik van RTC-tools 2 omvat het opstellen van een hydrologische model en het definiëren van een set aan functies uit RTC-tools 2 die het optimalisatieprobleem beschrijven. Belangrijkste modelinvoer voor RTC-tools 2 bestaat uit invoer voor het hydrologische model, instellingen voor het optimalisatie probleem en data waartegen het model geoptimaliseerd moet worden. Belangrijkste modeluitvoer van RTC-tools 2 zijn de statistische evaluatie van het optimalisatieprobleem en de modelinstellingen waarmee het optimale resultaat wordt behaald. RTC-tools 2 is geschreven als package in python. Eventuele extra tooling en functionaliteit kan direct aan dit package worden toegevoegd. Ook kan RTC-tools 2 eenvoudig teruggrijpen op bestaande python-tooling voor bijvoorbeeld visualisaties. Aandachtspunten beperken zich op dit moment tot de noodzaak van het nauwkeurig opstellen van de functies en verwijzingen in een RTC-tools 2 script.

RTC-tools 2 is een open-source python package. Het wordt ontwikkeld door Deltares en is verkrijgbaar via de “Python Package Manager” (link). Voor het uitvoeren van RTC-tools 2 is naast Python zelf een programma nodig om Python code in te schrijven.