Skip to content
Homepage

SEAWAT

SEAWAT is een op MODFLOW-2000 gebaseerde modelcode om grondwaterstromen met verschillende dichtheden te simuleren. Een deel van de modelcode van SEAWAT is geïntegreerd met die van iMOD, wat resulteerde in iMOD-WQ (link). Binnen deze integratie is ook de rekensnelheid flink verhoogd (link).

De schematisatie en concepten van SEAWAT en iMOD-WQ zijn tot op zekere hoogte vergelijkbaar met die van MODFLOW. Een verschil is dat in SEAWAT/iMOD-WQ grondwaterstromen dichtheid gedreven zijn. De opbouw van een SEAWAT/iMOD-WQ model is ook vergelijkbaar met die van een MODFLOW-model. Wel moeten de geologische lagen in meer detail en tot buiten de kustlijn worden toegevoegd om stoftransport accuraat te kunnen berekenen. Ook moeten initiële zoutconcentraties van het grond- en oppervlaktewater worden opgegeven. Voor het genereren van modelinvoer, maar ook voor het visualiseren van de modeluitvoer, kan gebruik gemaakt worden van tooling als iMOD-python. Aandachtspunten van het modeleren met SEAWAT/iMOD-WQ zijn o.a. de lange inspeeltijd van de initiële zoutconcentraties.

De SEAWAT modelcode is ‘open-source’ en kosteloos verkrijgbaar via de USGS (link). iMOD-WQ maakt deel uit van iMOD dat verkrijgbaar is via Deltares (link).