Skip to content
Homepage

SOBEK

SOBEK is een hydraulisch model dat gebruikt wordt om oppervlaktewaterstromen zowel één dimensionaal (1D) als tweedimensionaal (2D) door te rekenen. Ook processen met betrekking tot neerslag-afvoer, riolering, en waterkwaliteit kunnen worden gesimuleerd (link). Op het moment van schrijven wordt SOBEK langzaam uitgefaseerd en opgevolgd door D-HYDRO Suite 1D2D.

De schematisatie en concepten van een SOBEK model zijn als volgt. In een SOBEK model worden waterstromen gesimuleerd in een 1D netwerk van watergangen en kunstwerken. Deze waterstromen worden gegenereerd vanuit neerslag of laterale debieten uit het landelijk en/of stedelijk gebied. Daarnaast kan in het stedelijke gebied het rioleringssysteem meegenomen worden. Ook kunnen 2D waterstromingen worden doorgerekend. Qua gebruik kan een SOBEK model uit het niets worden opgebouwd. Ook kan een bestaand model van bijvoorbeeld een waterschap of gemeente worden aangepast en verfijnd. Dit opbouwen of aanpassen van een SOBEK model kan gedaan worden via de grafische user interface (GUI) van SOBEK of met automatische modelgeneratoren. Vaak gemaakte aanpassingen aan de modelinvoer zijn bijvoorbeeld het toevoegen of verwijderen van watergangen of het aanpassen van de dimensies en sturingsregels van kunstwerken. Belangrijkste modeluitvoer zijn bijvoorbeeld de debieten en waterstanden in het netwerk van watergangen en daarbuiten. Deze modeluitvoer kan eenvoudig worden gevisualiseerd met de daarvoor beschikbare tooling. Daarnaast kan deze tooling gebruikt worden om automatisch een SOBEK-model vanuit de basisdata te generen. Tot slot kent de SOBEK-modelcode verschillende aandachtspunten zoals bijvoorbeeld de mogelijke fout in waterbalans die ontstaat als debieten uit een neerslag-afvoer knoop niet in een watergang passen.

De producent van SOBEK is Deltares. De software is via deze partij (tegen kosten) te verkrijgen (link). Meer informatie over SOBEK zelf is uitgebreid beschreven in de gebruikershandleiding die met iedere versie van de SOBEK modelcode wordt meegeleverd.