Skip to content
Homepage

TRANSOL

TRANSOL staat voor TRANsport of SOLutes en omvat modelcode voor verticaal stoftransport (link). Voor NHI-toepassingen wordt deze modelcode gebruikt om de berging en transport van zout in de onverzadigde zone en naar het oppervlaktewater te berekenen (link).

De schematisatie en concepten van TRANSOL zijn als volgt. Om het zouttransport in de onverzadigde zone te simuleren is de bodem onderverdeeld in gedetailleerde lagen. Het verticaal transport van zout tussen deze lagen gebeurt op basis van diffusie en (numerieke) dispersie. Voor het horizontale transport naar watergang en het drainagenetwerk wordt gerekend met stroombanen. TRANSOL kan gebruikt worden door binnen MetaSWAP de betreffende module aan te zetten. Hiervoor moeten wel bepaalde invoerbestanden worden gedefinieerd zoals de initiële zoutconcentraties in de ondergrond en het oppervlaktewater en informatie over het drainage netwerk. Belangrijkste modeluitvoer zijn veranderingen in zoutconcentraties in de ondergrond of zoutvrachten naar het oppervlaktewater. Om modelinvoer te genereren en modeluitvoer te visualiseren wordt binnen lopende NHI projecten tooling (verder) ontwikkeld. Deze tooling is nog niet publiekelijk beschikbaar. Aandachtspunten voor berekeningen met TRANSOL zijn bijvoorbeeld de lange inspeeltijd en onzekerheden in de initiële chloride concentraties.

De originele modelcode voor TRANSOL is ontwikkeld door de WUR (link), waarbij de rekenkern is gebaseerd op dezelfde concepten als het nutriënten-uitspoelingsmodel ANIMO (link). Deze code is, tezamen met code voor horizontaal stoftransport, geïntegreerd met MetaSWAP. Deze versie van TRANSOL wordt met MetaSWAP geleverd.