Skip to content
Homepage

WOFOST

WOFOST (WOrld FOod STudies) is modelcode voor het simuleren van gewasgroei en productie (link). De modelcode is beschikbaar in verschillende programmeertalen, waaronder FORTRAN en Python. Ook is WOFOST beschikbaar als module in MetaSWAP.

Volgens de schematisatie en concepten van WOFOST wordt plantgroei gesimuleerd op basis van verschillende factoren. Dit zijn meteorologische en hydrologische condities, de beschikbaarheid van nutriënten en de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Tijdens de plantgroei-simulatie wordt onderscheid gemaakt tussen potentiële productie, nutriënt-gelimiteerde productie en water-gelimiteerde productie. Hoe WOFOST gebruikt wordt is afhankelijk van de programmeertaal. Zo moet er voor de versie die is geïntegreerd met MetaSWAP aanvullende modelbestanden met instellingen worden aangemaakt. Voor de versie in python moeten verschillende functies worden gedefinieerd. WOFOST heeft daarnaast extra modelinvoer nodig over gewas-eigenschappen en meteorologie. De uiteindelijke modeluitvoer van WOFOST varieert van informatie over plantontwikkeling en gewasproductie tot informatie over de waterbalans. De Waterwijzer Landbouw is op WOFOST gebaseerde tooling. Een aandachtspunt van WOFOST is dat er niet automatisch wordt gevalideerd of de modelinvoer binnen realistische grenzen valt. Het is aan de gebruiker om hier scherp op te zijn. WOFOST kan zowel losstaand als gekoppeld aan hydrologisch model MODFLOW-MetaSWAP rekenen.

De producent van WOFOST is de WUR. De software is verkrijgbaar via verwijzingen op de website van de WUR (link). De in MetaSWAP geïntegreerde versie van WOFOST wordt standaard meegeleverd met de MetaSWAP modelcode.