Skip to content
Homepage

Modellen

Het NHI is zelf geen hydrologische modeltoepassing, maar vormt daarvoor een betrouwbaar fundament. Het NHI bevat data en software om regionale en landelijke toepassingen af te leiden.In het NHI wordt uiteindelijk toegewerkt naar het op maat kunnen afleiden van een basismodel voor het gewenste gebied in Nederland en op de gewenste schaal.

In de huidige situatie worden vooral specifieke landelijke en regionale toepassingen onderscheiden. Meer informatie over de belangrijkste hydrologische modeloepassingen van het NHI kunt u vinden door te klikken op de tabbladen aan de linkerkant van deze pagina.

Modelgrenzen regionale en landelijke modellen

Bijna alle regionale grondwatermodellen zijn gekoppelde MODFLOW-MetaSWAP/iMOD modellen met een celgrootte van 25 meter. Een uitzondering hierop is het Brabantmodel, waarin de onverzadigde zone processen worden gesimuleerd met FLUZO (Nb. in de MODFLOW-6 versie van het Brabantmodel is via de iMOD coupler wel een koppeling gemaakt met MetaSWAP). Ook is voor bijvoorbeeld GRAM met de koppeling met WOFOST geëxperimenteerd. Verder is bijvoorbeeld CARROT opgebouwd in iMOD-WQ.