Skip to content
Homepage

Brabant model

In Noord-Brabant is vanaf 2012 een gebiedsdekkende databank (hydrologische gereedschapskist) ontwikkeld, waarmee modellen kunnen worden afgeleid voor lokale tot provinciale schaal. Het instrumentarium is ontwikkeld door de Brabantse waterschappen Brabantse Delta, de Dommel en Aa en Maas, in samenwerking met Brabant Water, de Provincie Noord-Brabant en Royal Haskoning DHV. Het instrumentarium is ingezet voor analyse van Deltaplan Hoge Zandgronden, onderbouwing van het beregeningsbeleid, analyses voor de bescherming van grondwatervoorraden en lokale GGOR-projecten.

Documentatie

Publicaties

Toepassingen