Skip to content
Homepage

LHM zoet-zout

Het LHM zoet-zout is een model waarmee op een nationale schaal zoete- en zoute-grondwaterstromen en standen kunnen worden gesimuleerd. LHM zoet-zout is gebaseerd op versie 4.0 van het LHM, waarbij het lagenmodel is verfijnd en uitgebreid tot buiten de kustlijn. Ook is de gebruikte rekencode aangepast. Deze aanpassing omvatte o.a. het inbouwen van SEAWAT-functionaliteiten in iMODFLOW (met iMOD-WQ als resultaat) om o.a. dichtheid gedreven grondwaterstromingen mogelijk te maken. Ook is de koppeling met MOZART-DM en MetaSWAP (en daarmee ook WOFOST en TRANSOL) verwijderd. LHM zoet-zout rekent zonder deze modelcodes en bepaald grondwateraanvulling op basis van het in iMOD-WQ ingebouwde RCH-package. De opbouw van het model is te vinden op de volgende GITHUB-pagina (link).

Door de hierboven beschreven veranderingen zijn grondwaterstromingen in LHM zoet-zout niet volledige vergelijkbaar met die van het LHM. Ook konden grondwaterstromingen in het LHM zoet-zout geëvalueerd worden met gemeten chloride concentraties. Een leuke wetenswaardigheid over deze evaluatie: door onverklaarbare stromingen van zoutwater die niet pasten bij de gemeten chloride concentraties zijn ook foutieve schematisaties van de ondergrond in het LHM aan het licht gekomen en verbeterd (link).

Het doorrekenen van het LHM zoet-zout is een stuk sneller gemaakt. In het artikel van Verkaik e.a. (2021) is aangetoond dat een parallelle implementatie van de modelcode in staat is de rekentijd aanzienlijk te verminderen. Ook kunnen door deze aanpassingen modellen gedraaid worden met hoge eisen aan het werkgeheugen.

Een mogelijke toepassingen van het LHM zoet-zout zijn landelijke verziltingsstudies. Ook kunnen met klimaatscenario’s de gecombineerde effecten van zeespiegelstijging en klimaatverandering op zoute grondwaterstromen worden bepaald.