Skip to content
Homepage

Ontwikkelingen

Na oplevering van het NHI in oktober 2023, lopen nog een aantal activiteiten binnen NHI door:

  • Het TKI-project ‘AI-kennis voor grondwaterverkenningen’ (Deltares) (tot 01-03-2025), waarin op basis van neurale netwerken en numerieke modeluitkomsten, een systeem getraind wordt om heel snel voorspellingen over het gedrag van het watersysteem te doen bijvoorbeeld t.b.v. interactieve beleidsvorming. Zie AI-kennis voor grondwaterverkenningen – TKI Delta technologie.
  • Het TKI-project ‘Oppervlaktewatermodule NHI’ (Deltares) (tot 31-04-2024), waarin een gelumpt oppervlaktewatermodel (RIBASIM) ontwikkeld en geïmplementeerd wordt dat qua rekensnelheid beter geschikt is om aan grondwatermodellen te koppelen dan uitgebreide codes zoals SOBEK en D-HYDRO. Zie ook: Oppervlaktewatermodule NHI – TKI Delta technologie.
  • Het project ‘Businesscase gemeenschappelijk B&O en rekenomgeving NHI-consortia’ om te onderzoeken of nog verdergaande samenwerking tussen de bestaande modelconsortia perspectief biedt. Deze studie wordt begin 2024 opgeleverd.
  • Toevoegen van de resultaten (datasets, tools en bijbehorende documentatie) van de NHI-percelen Grondwater en Onverzadigde Zone en nieuwe HyDAMO bestanden op de website en in het dataportaal.