Skip to content
Homepage

Teams binnen de NHI

Hieronder zijn de verschillende teams te zien waar NHI mee samen werkt.

Stuurgroep Regionale en Landelijke ModelInstrumentaria

 • Katja Portegies (RWS-WVL, Voorzitter)
 • Mark Bruinsma (RWS, Secretaris)
 • Jacques Peerboom (RWS)
 • Arjan Koomen (I&W )
 • Hans de Groene (Vewin)
 • Jappe Beekman (RIVM)
 • Jeannette Beck (PBL)
 • Jolinda van der Endt (BIJ12/IPO)
 • Jelle Visser (hh Delfland/waterschappen)
 • Mark de Bode (LNV)
 • Saskia van Vuren (Staf Deltacommissaris)

Strategisch Adviesteam (NHI/NWM)

 • Joost Buntsma (STOWA, voorzitter)
 • Jacques Peerboom (RWS-WVL, secretaris)
 • Margriet Kruiderink (RWS-WVL)
 • Mark Bruinsma (RWS-WVL)
 • Wilbert van Zeventer (I&W-DGWB)
 • Boris Teunis (I&W-DGWB)
 • Mark Schaap (VEWIN/Waterbedrijf Groningen)
 • Jeannette Beck (PBL)
 • Gerard Blom (Deltares)
 • Arjan Budding (WENR)
 • Arnaut van Loon (KWR)
 • Michiel van der Meulen (TNO)
 • Saskia van Vuren (Staf Deltacommissaris)

Programmateam NHI

 • Mark Bruinsma (RWS-WVL, Voorzitter)
 • Jacques Peerboom (RWS-WVL, Secretaris)
 • Boris Teunis (I&W-DGWB)
 • Mirjam Peet (Zelfstandig, Verslaglegging)
 • Roel van der Veen (Waterschap Rivierenland)
 • Jannes Schenkel (Waterschap Noorderzijlvest)
 • Jurriaan Cok (Waterschap Limburg)
 • Mark Kramer (Hoogheemraadschap van Rijnland)
 • Michelle Talsma (STOWA)
 • Erik Heskes (IPO/Provincie Noord-Brabant)
 • Maik van der Wolf (IPO/Provincie Zuid-Holland)
 • Jeroen Castelijns (Vewin/BrabantWater)
 • Jelle van Sijl (Vewin/Vitens)

Projectteam NHI

 • Jacques Peerboom (RWS-WVL,projectmanager)
 • Joost Heijkers (HH De Stichtse Rijnlanden)
 • Jeroen Ligtenberg (RWS-WVL)
 • Arjen Roelandse (Vewin/Acacia-Water)
 • Gerry Roelofs (Waterschap Rijn en Ijssel)

Wetenschappelijke Adviescommissie NHI/NWM

 • Bart van den Hurk (Deltares)
 • Harold van Waveren (RWS-WVL, Voorzitter)
 • Mark Bierkens (Universiteit Utrecht)
 • Martine van der Ploeg (Wageningen University)
 • matthijs.kok (TU-Delft)
 • nina.sandfort (RWS-WVL, Secretaris)
 • Wolf Mooij (NIOO-KNAW)