Skip to content
Homepage

Tooling

De verschillende tooling is opgedeeld aan de hand van de verschillende domeinen van de hydrologische kringloop: grondwater, de onverzadigde zone en het oppervlaktewater. De tooling is verder onderverdeeld in reeds beschikbare tooling en tooling die in het kader van de lopende NHI-projecten wordt ontwikkeld of verbeterd. Per tool wordt een korte beschrijving gegeven, gevolgd door een verwijzing naar de uitgever en de plaats waar de tool beschikbaar is.

Infographic Tooling