Skip to content
Homepage

iGrOw

iGrOW staat voor interactie Grond en Oppervlakte water en is op zichzelf staande tooling om een beter inzicht te krijgen in de verschillende factoren van de uitwisseling tussen het grond- en oppervlaktewater. Deze grond- en oppervlaktewater interactie kan in een MODFLOW-model namelijk sterk beïnvloed worden door de relatief grove rastercellen in vergelijking tot bijvoorbeeld de slootafstanden. Ook de vereenvoudigde methode waarmee de grond- en oppervlaktewater interactie wordt gesimuleerd in MODFLOW kan een sterke invloed hebben op de resultaten. Met de uitkomsten van iGrOw kan worden geëvalueerd of een MODFLOW-model de grond- en oppervlaktewater interactie op een realistische manier simuleert. Of worden cruciale factoren voor de grond- en oppervlaktewater interactie in een bepaald gebied niet meegenomen in MODFLOW-berekening?

Figuur iGrow

Typisch resultaat van een iGrOW simulatie: stromingsvolumes en richtingen van het grondwater naar de sloot. Bron: presentatie gegeven tijdens de NHI workshop interactie grondwater – oppervlaktewater uit 2022.

Ontwikkelaar en beschikbaarheid: iGrOw wordt ontwikkeld door WUR en is hier verkijgbaar (link). De applicatie wordt verder beschreven in deze presentatie (link) en beschikt bovendien over een uitgebreide gebruikshandleiding (link). Meer informatie is ook te vinden in de presentatie (link) en het verslag (link) van de NHI-workshop over de interactie grondwater – oppervlaktewater van 3 december 2020.