Skip to content
Homepage

iMOD-5 en iMOD Suite

iMOD-5 is een opensource versnelde versie van MODFLOW-2005, waarmee data vanuit allerlei verschillende bronnen eenvoudig gecombineerd kunnen worden tot één grondwatermodel. iMOD-5 bestaat uit een “Grafische user interface” (GUI), waarmee op interactieve manier handmatige aanpassingen kunnen worden gedaan aan een MODFLOW model. Ook omvat iMOD-5 “iMOD batch” om (repetitieve) stappen in modelaanpassingen en simulaties te automatiseren. Daarnaast maakt iMOD-WQ deel uit van deze versie van iMOD. Verder is binnen iMOD-5 de koppeling MetaSWAP-MODFLOW-2005 geïntegreerd als iMODFLOW. Er is dus geen losstaande koppelings-programmatuur nodig. Als laatste kan met iMOD-5 een koppeling gemaakt worden tussen MetaSWAP en MODFLOW-6.

Figuur imod

Visualisatie van de iMOD-aanpak om vanuit verschillende bronnen te komen tot één grondwatermodel.

iMOD Suite is een nieuwe versie van iMOD om MODFLOW-6 modellen op te bouwen en hun uitvoer te visualiseren. De ontwikkelingen van iMOD Suite sluit nauw aan bij die van MODFLOW-6. Zo kan binnen iMOD Suite met ongestructureerde rasters gewerkt worden. Verder is de modeluitvoer van iMOD Suite in een gestandaardiseerd dataformaat (NetCDF of UGRID). Hierdoor is deze modeluitvoer makkelijker te bewerken en visualiseren in standaard programmatuur als QGIS. iMOD Suite bestaat uit verschillende modules, waaronder een (3D) “Viewer” met Q-GIS plug-ins en de “iMOD Coupler” om MODFLOW-6 aan andere modelcode te koppelen. Daarnaast is iMOD-Python onderdeel van de iMOD Suite – en kan deze tooling gebruikt worden voor de opbouw van MODFLOW-6 modellen en visualisatie van hun uitvoer.

Ontwikkelaar en beschikbaarheid: iMOD-5 en iMOD Suite worden ontwikkeld door Deltares en zijn via deze partij verkrijgbaar (link). Meer informatie over iMOD-5 is te vinden op deze website (link) en in de gebruikershandleiding (link). Meer informatie over iMOD Suite is hier te vinden (link).