Skip to content
Homepage

iMOD Validator

De iMOD Validator tooling kan een groot deel van de standaard fouten in de modelinvoer van een MODFLOW model opsporen. Denk hierbij aan:

  • Lagen met een dikte maar zonder weerstand of omgekeerd, lagen met een dikte maar zonder weerstand;
  • Onverwachte afwijkingen en fouten in het drainage netwerk;
  • Onrealistisch hoge waterstanden in het netwerk aan watergangen;
  • Grondwateronttrekkingsputten in een ondoorlatende laag.
Figuur iMOD validator

Voorbeeld van een inconsistente in een iMOD model (laag zonder weerstand) die met de iMOD Validator kan worden opgespoord. Bron: Presentatie K. van der Hauw op de Deltares Software Dagen in 2016

Ontwikkelaar en beschikbaarheid: De iMOD-Validator wordt ontwikkeld door SWECO en is via deze partij verkrijgbaar. Meer informatie is te vinden in de presentatie (link).