Skip to content
Homepage

ISG Grote Rivieren

Voor het grondwatermodel MORIA is in 2016 door Deltares de eerste 2D ISG voor de grote rivieren gemaakt, die met tooling gevuld kan worden. Daar wordt gebruik gemaakt van het ISG-format van iMOD. Het doel om deze ISG te maken, was tweeledig:

  • Consistente wijze van modelinput generen;
  • Onafhankelijker en zelfstandig de aanvulling van waterstanden organiseren.

Met de ISG is aan beide punten invulling gegeven, zodat aanvulling en kleine aanpassingen aan de rivierparameters gemakkelijk doorgevoerd kunnen worden. Over de jaren heen is de consistentie van de ISG Grote Rivieren herkent door de andere modelconsortia en hebben zich daarmee aangesloten bij deze systematiek. Hierdoor breidde het geschematiseerde gebied van de ISG grote rivieren zich uit en beslaat de ISG nu de volledige Maas, Waal, Rijn en IJssel. Royal HaskoningDHV heeft deze laatste ISG geconstrueerd en in deze ISG zijn de waterstanden beschikbaar voor de periode 1-1-1990 t/m 1-10-2022. De uitgebreide informatie is te vinden in de bijbehorende rapportage BI9411-RHD-ZZ-XX-RP-R-0001-Documentatie ISG Grote Rivieren.

Figuur ISG

Voorbeeld hoe de 2D gebieden er in de ISG uitzien.

Ontwikkelaar en beschikbaarheid: De ISG Grote Rivieren is in 2016 door Deltares opgezet en in de afgelopen jaren door Royal HaskoningDHV en Deltares verder ontwikkeld. Het is de wens om de ISG Grote Rivieren beschikbaar te gaan stellen via het NHI.