Skip to content
Homepage

NHI-Lagentool

De NHI-lagentool is een tooling om vanuit de basisdata REGIS-II v2.2 en eventuele verrijkingsproducten een MODFLOW-lagenmodel van de ondergrond te genereren Deze tooling doorloopt verschillende stappen:

  • Een uitsnede maken uit REGIS II v2.2 met de ‘uitsnedetool’;
  • Het eventueel toevoegen van verrijkingsproducten, zoals de Keileemlaag kaart voor Noord-Nederland, met de ‘geomodifyer tool’ (voorbeeld in Figuur 3);
  • De geregenereerde ondergrondinformatie vertalen naar modelinvoer van een MODFLOW-model met de ‘groundlayerbuilder’;
  • Het eventueel toevoegen van onttrekkingen en deze toekennen aan de juiste lagen met de ‘well-tool’.

Figuur lagentool

Schematische voorbeelden van twee manieren om met de NHI-lagentool REGIS data te verrijken (Bron: Documentatie NHI lagentool door RHDHV/Deltares uit 2019).

Ontwikkelaar en beschikbaarheid: De NHI-Lagentool is ontwikkeld door Royal HaskoningDHV en Deltares en is verkrijgbaar via de website van het NHI. De gebruikshandleiding van de NHI-Lagentool, inclusief voorbeeld en aandachtspunten, kan hier worden geraadpleegd (link).