Skip to content
Homepage

Tooling binnen MetaSWAP

Binnen MetaSWAP is ook allerlei “interne tooling” ontwikkeld. Zo is er de optie om tijdens een simulatie ter controle allerlei waterbalanscomponenten weg te schrijven naar “.csv” bestanden. Op basis van deze “.csv” is het mogelijk om modelfouten te herleiden. Ook is er “interne tooling” om MetaSWAP-resultaten weer om te rekenen naar de oorspronkelijke SWAP drukhoogte profielen van het bodemvocht.

Ontwikkelaar en beschikbaarheid: Al deze tooling is geïntegreerd met MetaSWAP dat is ontwikkeld en wordt uitgegeven door WENR/VanWater. Meer informatie over de beschikbaarheid is te vinden in de beschrijving van de modelcode.