Skip to content
Homepage

Tooling in ontwikkeling

Binnen lopende NHI projecten worden diverse tools en workflows ontwikkeld en verbeterd om (NHI) data te ontsluiten en modelopbouw te automatiseren. Deze in ontwikkeling zijnde tools en workflows worden hieronder kort beschreven.