Skip to content
Homepage

Waterwijzer landbouw

De Waterwijzer Landbouw (WWL) is een instrument voor het bepalen van het effect van (veranderingen in) hydrologische condities op gewasopbrengsten. Waterwijzerlandbouw is gebaseerd op de resultaten van de koppeling SWAP-WOFOST. Deze combinatie van complexe modellen vergt veel rekentijd. Om dit te ontwijken werkt WWL, net als MetaSWAP, met metarelaties. Deze relaties zijn afgeleid voor verschillende KNMI-stations (huidige en toekomstige klimaat), verschillende hydrologische omstandigheden, en de 72 verschillende bodemtypes in de BOFEK2012 dataset. Indien deze combinaties niet volstaan kunnen er ook gedetailleerde berekening met de maatwerktool gemaakt worden.

Figuur WWL

Voorbeeld van WWL uitkomsten: Gemiddelde opbrengstderving (fractie) van gras voor het stroomgebied van de Raam. Bron: Rapport Waterwijzer Landbouw door WENR/WUR/KWR uit 2018.

Ontwikkelaar en beschikbaarheid: de waterwijzer landbouw wordt ontwikkeld door o.a. WENR, WUR en KWR en is hier verkrijgbaar (link). Meer informatie is te vinden op deze internetpagina (link) en in dit rapport (link).